MADO AZƏRBAYCANDAN UĞURLU YENİ BİR ADDIM

Mado Azərbaycan Restoranlar şəbəkəsinin Qida Təhlükəsizliyi üzrə meneceri Babək Məmmədov “İRCAQeydiyyatlı Baş Auditor” İSO 22000:2005 təlimi üzrə Master sertfikatı ilə təltif olunmuşdur.Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, 12-16 dekabr 2016-cı il tarixində Keyfiyyət Assosiasiyasınıntəşkilatçılığı ilə “ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə Baş auditor” mövzusunda 5günlük təlim keçirilib. Təlim İRCA qeydiyyatlı təlimçi İNCERT beynəlxalq sertfikatlaşdırma şirkətinin sədriŞamo Muradov tərəfindən aparılmışdır. Təlim zamanı qida təhlükəsizliyi və onun inkişaf mərhələləri,qida təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq standartlar, HACCP prinsipləri və HACCP-ın 12 addımı, qidatəhlükəsizliyi üzrə siyasət və məqsədlər, qida təhlükəsizliyini idarəetmə sisteminin planlaşdırılması,təhlükələrin analizinin aparılması üzrə ilkin tədbirlər, kritik nəzarət nöqtələrinin təyin edilməsi, qidatəhlükəsizliyini idarəetmə sisteminin validasiyası, verifikasiyası və yaxşılaşdırılması barədə iştirakçılaraətraflı məlumat verilib.Sertfikatlaşdırma mərasimi 14.01.2017 tarixində Mado Azərbaycan Restoranlar şəbəkəsinin təşkilatçılığıilə Restoranlar şəbəkəsinin Gənclik filialında böyük təm tərahla həyata keçirilmişdir. Tədbirdə Keyfiyyətassosasiyasının sədri Samir Novruzov, İNCERT beynəlxalq sertfikatlaşdırma şirkətinin sədri ŞamoMuradov, bir çox tanınmış qurumların Qida üzrə mütəxəssisləri, eləcə də bir sıra media nümayəndələriiştirak etmişdir.Tədbirdə iştirak etmiş qonaqlar gənc mütəxəssisə gələcək işlərində uğurlar arzulamış, ölkəmizdə beləgənc kadrların yetişməsindən qürur duyduqlarını bildirmişlər.Tədbirin sonunda Restoranlar şəbəkəsinin Qida Təhlükəsizlik üzrə meneceri Babək Məmmədovasertfikat, Keyfiyyət Assosasiyasının sədri Samir Novruzov və İNCERT beynəlxalq sertfikatlaşdırmaşirkətinin sədri Şamo Muradov tərəfindən təqdim olunmuşdur.Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, özünə məxsus ləzzətiylə dünya miqyaslı şöhrət qazanmış Maraşdondurmasının 3 əsrlik tarixi var. Bu tarix Karsanbac adı almış və tamamilə anadoluya məxsus bir ləzzətinaddım – addım inkişaf tarixidir.Karsambac dağ yamaclarında və vadilərdə çır- çırpı ilə örtülüb qorunan qar təbəqəsinin ilıq yazgünlərində meyvələrlə qarışdırılması ilə edilirdi. Zaman keçdikcə, meyvə parçalarına süd, bal, səhləb kimiqatqılar da əlavə olunmuş, bu günkü Maraş dondurması ləzzətinə çevrilmişdir.Maraş dondurmasının ləzzəti iqlim və coğrafi amillərə bağlıdır. Ahir dağının yamaclarında bəslənənheyvanların südü və həmin südə qarışdırılan səhləbin təbii dadı bu ləzzətin əsasını təşkil edir.Günümüzdə MADO adı ilə tanınan Maraş dondurması istehsaldakı gigiyenik tələblərə verdiyi diqqətəgörə dünyanın dörd bir yanında məşhurdur. MADO təkcə dondurmaları ilə deyil, həm də türk mətbəxinitəşkil edən şirniyyatları ilə tanınır. Son dövrlər ölkə xaricində də şöbələri açılmaya başlayan MADO CAFE-lər 300-ü çoxdan ötən böyük birfrançayzing şəbəkəsinin sahibidir.MADO Cafe- lər bugün artıq dondurma evi qəliblərinə sığmadığını qəbul etdirib. Sizi - dəyərliqonaqlarımızı tayı- bərabəri olmayan bu ləzzət ahəngindən həzz almağa dəvət edirik.