Tarixçə K.Maraş Dondurması

Anadoluda dondurmanın təxminən 300 illik bir ənənəsi var. Dağların yamaclarında tərtəmiz halı ilə qalmış qarları yığıb onu bəhməz, müxtəlif meyvələr və növbənöv ətirli bitkilər qarışdıraraq Karşambaçı əldə edən xalq vaxt ötdükcə qarın əriməyinə qarşı formulalar axtarmağa başlayıb..