İşgüzar Gənclik 2016

"Asan School" könüllülük programının "İşgüzar Gənclik" layihəsinə MADO olaraq dəstək olduq və birsıra təlimlər verərək gənclərin işlə təmin olunmasına vəsilə olduq. MADO daim Azərbaycan gəncliyini dəstəkləməktədir.